Home » Past Concerts » Bolava Vitthal

Past Concerts

Bolava Vitthal

Title Bolava Vitthal
Date Friday, July 12, 2019
Time 5.30 pm
Venue Shanmukhananda Sabha
Address 292, Com. Harbanslal Marg, Sion East, Mumbai, Maharashtra 400022
Country India
Notes

Accompanied by

Shri Mandar Puranik - Tabla

Shri Aditya Oke - Harmonium

Shri Sukhad Munde - Pakhawaj

Shri Suryakant Surve - Side Rhythm

Shri S Akash - Flute

Shri J Vaidyanathan - Mridangam