Home » Past Concerts » Bolava Vitthal

Past Concerts

Bolava Vitthal

Title Bolava Vitthal
Date Sunday, July 14, 2019
Time 9.30 am
Venue Y.B. Chavan Natyagruha
Address Shivaji Maharaj Statue, Near, DP Rd, Kothrud, Pune, Maharashtra 411038
Country India
Notes

Accompanied by

Shri Mandar Puranik - Tabla

Shri Aditya Oke - Harmonium

Shri Sukhad Munde - Pakhawaj

Shri Suryakant Surve - Side Rhythm

Shri S Akash - Flute

Shri J Vaidyanathan - Mridangam