Home » Past Concerts » Bharat Sangeet Utsav - 2014

Past Concerts

Bharat Sangeet Utsav - 2014

Title Bharat Sangeet Utsav - 2014
Date Sunday, November 2, 2014
Time 4.45 PM
Venue Narada Gana Sabha
Address 314, TTK Road, Alwarpet, Chennai, Tamil Nadu 600018
Country India
Notes

Accompanied By:

B.V. Raghavendra Rao - Violin

J. Vaidyanathan - Mridangam

Karthick - Ghatam