Home » Past Concerts » Manifestations of Krishna 2016

Past Concerts

Manifestations of Krishna 2016

Title Manifestations of Krishna 2016
Date Friday, May 6, 2016
Time 6.00 PM
Venue Narada Gana Sabha
Address 314, TTK Road, Alwarpet, Chennai, Tamil Nadu 600018
Country India
Notes

Accompanied by:

Padma Shankar - Violin

J. Vaidyanathan - Mridangam

S.V. Ramani - Ghatam