Home » Past Concerts » Carnataka Sangeetha Pon Mazhai Thiruvizha 2017

Past Concerts

Carnataka Sangeetha Pon Mazhai Thiruvizha 2017

Title Carnataka Sangeetha Pon Mazhai Thiruvizha 2017
Date Sunday, August 20, 2017
Time 5.45 PM
Venue Sri Shanmukhananda Fine Arts & Sangeetha Sabha
Address 292, Com. Harbanslal Marg, Sion East, Mumbai 400022, India
Country India
Notes

Accompanied by:

Smt Padma Shankar - Violin

Shri J. Vaidyanathan - Mrudangam

Dr. S. Karthik - Ghatam