Home » Past Concerts » Chennai December Season 2017 - Carnatic Classical Vocal

Past Concerts

Chennai December Season 2017 - Carnatic Classical Vocal

Title Chennai December Season 2017 - Carnatic Classical Vocal
Date Saturday, December 16, 2017
Time 4.00 PM
Venue Narada Gana Sabha
Address 314, TTK Road, Alwarpet, Chennai, Tamil Nadu 600018
Country India
Notes

Accompanied by:

Shri. Vittal Ramamurthy - Violin

Shri. J. Vaidyanathan - Mridangam

Shri. Trichy Murali - Ghatam