Home » Past Concerts » Chennai December Season 2017 - Chennaiyil Thiruvaiyaru

Past Concerts

Chennai December Season 2017 - Chennaiyil Thiruvaiyaru

Title Chennai December Season 2017 - Chennaiyil Thiruvaiyaru
Date Sunday, December 24, 2017
Time 4.30 PM
Venue Kamarajar Arangam
Address 254, T T K Road, Alwarpet, Chennai, 600018, India
Country India
Notes

Accompanied by:

Shri. Rajeev - Violin

Shri. Thiruvarur Vaidyanathan - Mridangam

Shri. S.V. Ramani - Ghatam