Home » Past Concerts » Abbas Kalai Vizha - 2018

Past Concerts

Abbas Kalai Vizha - 2018

Title Abbas Kalai Vizha - 2018
Date Saturday, January 13, 2018
Time 4.15 PM
Venue Kamarajar Arangam
Address Anna Salai Road, Teynampet, Chennai, Tamil Nadu 600006
Country India
Notes

Accompanied by:

Smt Padma Shankar - Violin

Shri J Vaidyanathan - Mridangam

Shri S. V. Ramani - Ghatam