Home » Past Concerts » Chennai December Season 2018 - Tamil Kalachara Sangam

Past Concerts

Chennai December Season 2018 - Tamil Kalachara Sangam

Title Chennai December Season 2018 - Tamil Kalachara Sangam
Date Thursday, December 13, 2018
Time 7.00 PM
Venue Sir Pitty Thiyagaraya Hall
Address Srinivasa Rd, Parthasarathi Puram, T Nagar, Chennai, Tamil Nadu 600017
Country India
Notes

Accompanied by:

Shri. Vittal Ramamurthy - Violin

Shri. Thiruvarur Vaidyanathan - Mridangam

Shri. S V Ramani - Ghatam