Home » Past Concerts » Chennai December Season 2018 - Bharat Kalachar

Past Concerts

Chennai December Season 2018 - Bharat Kalachar

Title Chennai December Season 2018 - Bharat Kalachar
Date Wednesday, December 19, 2018
Time 6.30 PM
Venue YGP Auditorium
Address Satyamurthy Nagar, T Nagar, Chennai, Tamil Nadu 600017
Country India
Notes

Accompanied by:

Shri. M A Krishnaswamy - Violin

Shri. Sai Giridhar - Mridangam

Shri. Trichy Murali - Ghatam