Home » Past Concerts » Chennai December Season 2019 - Parthasarathy Swami Sabha

Past Concerts

Chennai December Season 2019 - Parthasarathy Swami Sabha

Title Chennai December Season 2019 - Parthasarathy Swami Sabha
Date Thursday, December 19, 2019
Time 6.30 PM
Venue Parthasarathy Swami Sabha
Address Parthasarathy Swami Sabha, Triplican, Chennai
Country India
Notes

Accompanied by:

Shri. Vittal Rangan - Violin

Shri. NC Bharadwaj - Mridangam

Shri. Dr. S Karthick - Ghatam