Home » Past Concerts » Sri Sundara Panduranga Mukundha Raghavendralaya - 2015

Past Concerts

Sri Sundara Panduranga Mukundha Raghavendralaya - 2015

Title Sri Sundara Panduranga Mukundha Raghavendralaya - 2015
Date Tuesday, April 14, 2015
Time 6.30 PM
Venue Sri Sundara Panduranga Mukundha Raghavendralaya
Address Dr. Ranga Road, Mylapore, Chennai, Tamil Nadu - 600 018
Country India
Notes

Accompanied By:

Padma Shankar - Violin

J. Vaidyanathan - Mridangam

S.V. Ramani - Ghatam