Home » Past Concerts » Chennai December Season 2011 - Margazhi Maha Utsavam, Jaya TV

Past Concerts

Chennai December Season 2011 - Margazhi Maha Utsavam, Jaya TV

Title Chennai December Season 2011 - Margazhi Maha Utsavam, Jaya TV
Date Sunday, December 4, 2011
Time 6.30 PM
Venue Kumara Raja Muthiah Hall
Address 2B Greenways Road, R.A. Puram, Chennai, Tamil Nadu, 600028
Country India
Notes

Accompanied By:

H.N. Bhaskar - Violin

J. Vaidyanathan - Mridangam

Karthick - Ghatam

Girija - Tambura