Home » Past Concerts » Rajagopuram Kumbhabhishekam Celebrations

Past Concerts

Rajagopuram Kumbhabhishekam Celebrations

Title Rajagopuram Kumbhabhishekam Celebrations
Date Saturday, June 7, 2014
Time 6.30 PM
Venue Sri Sri Jagadguru Shankaracharya Mahasamsthanam Dakshinamnaya Sri Sharada Peetham
Address Sringeri Mutt and its Properties, Sringeri, Chickmagalur District, Karnataka, 577139
Country India
Notes

Accompanied By:

Vidwan Sri B. Ananthakrishnan - Violin

Vidwan Sai Giridhar - Mrudangam

Vidwan S.V. Ramani - Ghatam